Nepovinné očkovanie

Očkovania v detskom veku sú niektoré povinné podľa tzv. očkovacieho kalendára, a potom je niekoľko takých, ktoré sú akoby dobrovoľné. Ak chcete vaše deti proti daným ochoreniam zaočkovať môžete, ak nechcete, nemusíte.

Medzi nepovinné vakcíny dostupné v našej krajine patrí očkovanie proti rotavírusovej infekcii, očkovanie proti ovčím kiahňam, očkovanie proti infekčnej žltačke typu A, proti kliešťovej encefalitíde, proti meningokoku typu B, zmiešaná vakcína proti 4 druhom meningokokov (A, C, W 135, Y), očkovanie proti ľudskému papilomavírusu, proti chrípke a možné je aj očkovanie proti tuberkulóze. Potom sú ďalšie skôr cestovateľské alebo pomerne špecifické vakcíny ako očkovanie proti besnote, proti brušnému týfu, proti žltej zimnici, či japonskej encefalitíde.

Očkovanie proti rotavírusovej infekcii

Pomerne bežné je očkovanie proti rotavírusovej infekcii, ktorá spôsobuje infekčné ochorenie tráviaceho traktu a to sa môže prejaviť vracaním, hnačkou, či horúčkou. V najťažších prípadoch je u detí potrebná rehydratácia infúziou. Po očkovaní by dané ochorenie malo prebiehať omnoho miernejšie alebo by dieťa nemalo ochorieť vôbec. Rotavírusové vakcíny sú dva typy – Rotarix a Rotateq, s tým, že Rotateq chráni proti viacerým typom rotavírusov. Rotarix sa podáva v dvojdávkovej schéme, Rotateq v trojdávkovej schéme. Medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 4-týždňový rozostup. Očkovacia látka sa podáva vo forme tekutiny do úst najskôr po ukončení 6. týždňa života a nie neskôr ako po 12. týždni života (pri Rotarixe najneskôr do 16. týždňa). Najčastejšími vedľajšími reakciami je zvýšená teplota až horúčka, bolesti bruška, prípadne riedka stolica alebo podráždenosť.

Očkovanie proti meningokokom

Ďalším dostupným očkovaním, ktoré sa odporúča už v dojčenskom veku je očkovanie Bexsero proti meningokokom typu B. Jedná a o bakteriálne ochorenie spôsobujúce zápal mozgových blán alebo sepsu (celotelovú infekciu), ktoré môže mať veľmi rýchly a zároveň veľmi vážny priebeh. V najväčšom riziku infekcie sú malé dojčatá a mladí dospelí, je pomerne zriedkavá a veľmi nepredvídateľná. Odporúča sa očkovať najskôr po ukončenom druhom mesiaci života a očkovacia schéma pozostáva z 2- alebo 3-dávkovej schémy, podľa veku dieťaťa. Vo väčšine prípadov sú medzi dávkami 2-mesačné rozostupy. Táto vakcína je asi „najsilnejšia“ na trhu, bývajú po nej najvýraznejšie reakcie. Najlepšie je tolerovaná dojčatami, u väčších detí môže byť bolestivosť vpichu aj niekoľko dní po očkovaní.  

Nimenrix je očkovanie proti meningokokom typu A, C, Y a W 135 a opäť sa jedná o pomerne zriedkavé bakteriálne ochorenie, ktoré spôsobuje zápal mozgových blán alebo sepsu u vnímavých jedincov. Môže sa podávať od 6 mesiacov života v jednodávkovej očkovacej schéme do svalu, reakcie nebývajú časté.   

Očkovanie proti ovčím kiahňam

Očkovanie proti ovčím kiahňam Varivax chráni proti vzniku tohto všeobecne známeho vírusového ochorenia. Je veľmi odporúčané predovšetkým u mladých žien, ktoré už môžu otehotnieť a ešte neprekonali ovčie kiahne. Na zváženie je očkovanie u staršieho súrodenca, ktorý má začať chodiť do kolektívu (a ešte neprekonal kiahne) a na ceste má mladšieho súrodenca, u ktorého nevieme odhadnúť, či bude alebo nebude dojčený (dojčenie má výrazne ochrannú funkciu proti infekcií). Taktiež je na zváženie očkovanie u detí, ktorých rodičia vedia o ťažkom priebehu u nich v detstve. Očkovacia schéma je dvojdávková s rozostupom 4-8 týždňov, podáva sa do svalu a ideálne nie skôr ako mesiac po očkovaní Priorix-om. Možné je zaočkovať aj dieťa, ktoré bolo v kontakte s chorým nie viac ako 3-5 dní dozadu. Vedľajšie reakcie sú skôr zriedkavé, no môže sa vyskytnúť akoby slabý priebeh ochorenia – pár vyrážok na tele, zvýšená teplota.

Očkovanie proti žltačke typu A

Pred nástupom do kolektívu je na zváženie očkovanie Havrix proti žltačke typu A, ktorá je známa aj ako choroba špinavých rúk. Nie je v našich končinách v súčasnosti veľmi bežná, no občas sa vyskytne dieťa, u ktorého je priebeh žltačky pomerne vážny a poškodená pečeň vyžaduje niekedy aj polročnú liečbu. Je vhodná pri cestách do Afriky, Ázie, či Južnej Ameriky, kde je hepatitída typu A bežnou detskou infekciou. Očkuje sa do svalu v dvojdávkovej očkovacej schéme s rozostupom minimálne 6 mesiacov a nezvykne spôsobiť vedľajšie reakcie.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Ďalšou infekciou, proti ktorej je možné deti očkovať je kliešťová encefalitída. Ide o vírusové ochorenie prenášané kliešťami, ktoré sa môže prejavovať ako bežná viróza, no môže spôsobiť aj zápal mozgu. Tento je však častejší u dospelých než u detí. Očkovanie FSME-IMMUN Junior je najvhodnejšie v zime, aby sa podali aspoň dve, ideálne tri dávky ešte pred nástupom jari a aktivity kliešťov. Reakcie na túto, do svalu podávanú, očkovaciu látku sú veľmi zriedkavé. Po základnej 3-dávkovej očkovacej schéme je nutné preočkovávanie každé 3 roky.

Očkovanie proti chrípke

Od 2 rokov je možné očkovanie aj proti chrípke, ktoré sa uskutočňuje zvyčajne začiatkom jesene, keď sa na trh dostanú nové adaptované očkovacie látky. Existujú injekčné formy do svalu (Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra) a tiež aerodispergovateľná do nosa (Fluenz Tetra – ako kvapky do nosa), ktorá je pre deti určite najprijateľnejšia a mala by byť aj účinnejšia. Prvú sezónu sa podávajú dve dávky s rozostupom jedného mesiaca a ďalšie roky už sa podáva len jedna dávka. Reakcie po očkovaní varírujú od žiadnych po akoby mierny priebeh vírusového ochorenia.

Očkovanie proti tuberkulóze

Kedysi povinnou, dnes dobrovoľnou, vakcínou je očkovanie proti tuberkulóze. BCG vakcína sa podáva intradermálne (do kože), ideálne u detí, ktoré už absolvovali základnú povinnú očkovaciu schému (hexavakcína a pneumokoková vakcína). Odporúča sa hlavne u rizikových populácií, po kontakte s chorým na tuberkulózu alebo u rizikových povolaní. Môže sa vyskytnúť reakcia v mieste vpichu alebo v oblasti regionálnych lymfatických uzlín.

Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu

Pre väčšie deti je určená nepovinná vakcína proti ľudskému papilomavírusu (Gardasil, Cervarix), ktorý môže spustiť vznik nádorového ochorenia krčka maternice. Očkovať sa môžu deti od 9 rokov života v 2- alebo 3-dávkovej očkovacej schéme, podľa veku podávania. Aplikuje sa do svalu, zväčša na ňu nebývajú vedľajšie reakcie.

 

Prečítajte si

Niektoré knižky, ktoré som čítala na matersko-rodičovskej dovolenke ma obohatili viac, niektoré menej a niektoré mi stále priebežne pomáhajú. Preto vám spisujem moje tri tipy. Čoskoro ich pribudne viac.

Ako sa zachovať a čo robiť v náhlych situáciách, ktoré niekedy hraničia s ohrozením života, či zdravia našich drobcov? Prvá pomoc u detí je predovšetkým v úvode odlišná od tej, ktorú poskytujeme u dospelých.

Už ste to možno niekde počuli, že vírusy spôsobujú väčšinu infekčných ochorení. Áno, veľkú väčšinu. Zvyšok spôsobujú prevažne baktérie a pomerne malé množstvo infekčných ochorení spôsobujú mikroskopické huby.

„A, kde to chytil? Ten zápal pľúc? Odkiaľ to má?‘‘ Takúto otázku som dnes dostala a uvedomila som si, že nie je prvá a určite ani posledná. Túto otázku si kladie aj veľa rodičov a ľudí, len sa nie každý odváži ju povedať nahlas.

Materské mlieko, umelá mliečna formula a či príkrm? Kedy začať a čím sa riadiť? Som zlá matka, ak nedojčím? Čo je to antirefluxové či hypoalergénne mlieko?

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že nie každá zvýšená teplota, znamená hneď, že dieťa sa má zle, lebo má horúčku. Prečítajte si náš blog a zistite, aký je rozdiel v týchto pojmoch a čo robiť pri takejto situácii.