Home first aid - basic life support

Ako sa zachovať a čo robiť v náhlych situáciách, ktoré niekedy hraničia s ohrozením života, či zdravia našich drobcov? Prvá pomoc u detí je predovšetkým v úvode odlišná od tej, ktorú poskytujeme u dospelých. 

Pevná podložka a záklon hlavy

Po tom, ako zabezpečíme pevnú podložku, na ktorú položíme dieťa (ak na nej už nie je), ako prvé si treba spomenúť na tzv. ABC, v angličtine znamenajúce airway breathing circulation. A teda, dýchacie cesty, dýchanie, obeh. Čiže, najprv skontrolujeme dutinu ústnu – ústa, či v nich nie je cudzie teleso, zbytky jedla, čokoľvek, čo tam nepatrí a odstránime to. Následne je potrebné spriechodniť dýchacie cesty. U detí do roka len predsunom sánky. Od roka sa robí aj záklon hlavy (miernym tlakom na čelo) a predsun sánky.

Zdroj: HSE.ie

Dýchanie z úst do úst a masáž srdca

Ďalší krok je špecifický pre detský vek. Keďže zástava obehu nastáva u detí vo veľkej väčšine prípadov, kvôli zástave dýchania, robí sa u detí úvodných 5 vdychov. Ľudia väčšinou vedia, že u dospelých je najčastejšou príčinou zástavu obehu, zástava srdca ako takého. Deťom však srdiečko funguje fantasticky (pokiaľ sa nejedná o deti s vrodenou vývojovou chybou srdca) a väčšinou zastane sekundárne. Čo znamená, že prvotná príčina je inde – buď v zástave dýchania (čo je najčastejšie) alebo skrz veľké krvácanie, šok, či iné. Práve preto, ak u dieťatka zistíte, že nejaví známky života, akonáhle vyčistíte ústa a spriechodníte dýchacie cesty, treba uskutočniť 5 úvodných vdychov. U malých bábätiek sa dýcha do nosa a úst zároveň, u väčších, kde už to nie je možné, nosné dierky stlačíme (zavrieme) a dýchame do úst. Približne jednu sekundu. Päť krát za sebou sekundový vdych.

Následne začneme stláčanie hrudníka. U detí sa stláča dolná pólka hrudnej kosti, buď 2 prstami u najmenších bábätiek, neskôr jednou rukou, neskôr oboma. U malých bábätiek je možné obopnúť hrudník oboma rukami a stláčať palcami. Stlačenie by malo byť približne do tretiny hrúbky hrudníka a treba ich urobiť 30. Rýchlosť stláčaní by mala byť taká, aby sa nám podarilo 100-120 stlačení za minútu. Keď si budete v duchu spievať Rolničky, rolničky a budete stláčať do rytmu, mali by ste sa vojsť do tohto rozmedzia. Po 30 stlačeniach uskutočníme dva vdychy a pokračujeme ďalej v tomto pomere 30 ku 2. Po minúte oživovania, voláme prvú pomoc – čiže 155 alebo 112.

Ak nechcete podávať dýchanie z úst do úst z nejakých dôvodov, je dôležité poskytnúť aspoň masáž srdca a, teda, stláčanie hrudníka v správnom rytme.

Zdroj: baby-arabia.com

Zopakovanie

Zopakovanie – tvrdá podložka, vyčistenie ústnej dutiny, spriechodnenie dýchacích ciest, 5 úvodných vdychov, 30 stlačení hrudníka, 2 vdychy, a potom už len dookola 30 stlačení a dva vdychy. Buď do príchodu pomoci alebo do objavenia sa známok života. Reakcie na podráždenie (v tomto prípade naše oživovanie – dieťatko reaguje na našu činnosť), kašľanie, či začatie normálneho dýchania. Ak dieťatko začne dýchať, ale ostáva v bezvedomí, dáme ho do stabilizovanej polohy alebo aspoň do akejsi polohy na boku. Aby sme zabránili zapadnutiu jazyka.