Desatoro rodiča, ktorý sa chce pokúsiť znížiť riziko Covidu u svojho dieťaťa

Covid je choroba nepredvídateľná, veľmi škaredá a neprajem ju žiadnemu dospelému ani dieťaťu.

Preto som sa rozhodla spísať pár možností, čo robiť a, ako sa správať, aby sme znížili pravdepodobnosť ochorenia covid u našich detí.

Zdroj: unsplash.com

Dávajte si na seba pozor.